Zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału PTTK Ząbkowice Śl.

W sobotę 18.03.2017r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszym Oddziale. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, podziękowano wszystkim członkom Zarządu za włożony wysiłek i pracę na rzecz rozwoju turystyki a ustępującemu po 25 latach Prezesowi Stasiowi Grochocińskiemu podziękowano szczególnie gorąco za wysiłek włożony w utrzymanie Oddziału ...w tych niełatwych czasach. Gościnnie na zaproszenie władz naszego Oddziału uczestniczyli w zebraniu przedstawiciele Klubu Czeskich Turystów z Červenego Kosteleca z prezesem Otto Resslem.

Oferta szkoleniowa Legnica!

Prezes Koła Przewodników Terenowych i Sudeckich w Legnicy Mariola Welter oraz Dyrektor „Muzeum Miedzi” w Legnicy, Andrzej Niedzielenko serdecznie zapraszają Przewodników Turystycznych na szkolenie w dniu 26.03.2017 w Legnicy pt. „Akademia Rycerska”

Szczegóły zaproszenia w załączniku.

XIV Międzynarodowy Dzień Przewodników Turystycznych

Już po raz XIV-ty świętowaliśmy Dzień Przewodników Turystycznych, tym razem w gościnnych progach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W części oficjalnej uroczystości m in.nasz kolega Stanisław Korzępa został uhonorowany za swoją działalność na polu przewodnictwa przez Wicemarszałka Sejmiku Wojewódzkiego.