Rozpoczęcie Sezonu Przewodnickiego 2019 w Kamieńcu Ząbkowickim